Artykuły

Metoda Tomatisa i Uwaga słuchowa

Słyszysz czy słuchasz?

Układ słuchowy to najważniejszy integrator sensoryczny naszego ciała. Gdy zaburzone jest słuchanie (uwaga słuchowa), wpływa to znacząco na rozwój osobisty i dobre samopoczucie

Kontynuuj czytanie »
Uncategorized

Gotowość szkolna

Istnieją zmiany fizjologiczne, które powinny zaistnieć w trakcie pierwszych 7 lat życia dziecka. To one gwarantują, że dziecko będzie miało dostęp do pełni zdrowia psychicznego na kanwie, którego rozwijają się umiejętności, które należy utrzymać i rozwijać przez całe życie szkolne.

Kontynuuj czytanie »
Tomatis a Forbrain
Forbrain

Stymulacja mózgu Forbrain

Forbrain, to słuchawki kostne
z mikrofonem i filtrem dynamicznym pozytywnie wpływają na aktywność mózgu, sprzyjając przekazywaniu wysokich częstotliwości własnego głosu, które pełnią bardzo ważną rolę dynamizującą, pobudzając komórki słuchowe, które stymulują mózg

Kontynuuj czytanie »
sluchawki infinite
Infinite

Zalety słuchawek Infinite

Osobiste słuchawki z mikrofonem do korzystania
z Metody Tomatisa® są alternatywą dla słuchawek wypożyczanych
w Gabinecie, jednocześnie pozwalają na doświadczenie Metody od razu po zakupie i zostają z Tobą po zakończeniu zaplanowanego cyklu, wspierając utrwalanie efektów treningu słuchowego

Kontynuuj czytanie »
Głos i mowa

Czynniki powodujące zaburzenia słyszenia i mowy

Badania wpływu hałasu na uczniów i nauczycieli w szkołach potwierdzają, że wrzawa na korytarzach szkolnych często sięga powyżej 80 dB. Taki poziom decybeli może powodować u wszystkich, nawet u osób, które nie mają kłopotów z przetwarzaniem słuchowym, wrażenie czasowego niedosłuchu. Ma to bezpośredni wpływ na zdolność koncentracji i efekty w nauce.

Kontynuuj czytanie »
Forbrain

Jak wzmocnić wypracowane efekty treningu Tomatisa

Badania wpływu hałasu na uczniów i nauczycieli w szkołach potwierdzają, że wrzawa na korytarzach szkolnych często sięga powyżej 80 dB. Taki poziom decybeli może powodować u wszystkich, nawet u osób, które nie mają kłopotów z przetwarzaniem słuchowym, wrażenie czasowego niedosłuchu. Ma to bezpośredni wpływ na zdolność koncentracji i efekty w nauce.

Kontynuuj czytanie »

Masz pytania?