Czynniki powodujące zaburzenia słyszenia i mowy

Czynniki ryzyka wpływające na problemy ze słuchaniem i mową

Na podstawie wielu lat badań udało się poznać kluczowe czynniki ryzyka, które często obserwuje się u dzieci mających problem z przetwarzaniem słuchowym:
  • W okresie prenatalnym: infekcje wirusowe, kontakt z substancjami toksycznymi. 
  • Podczas porodu: niedotlenienie i urazy mechaniczne.
    W późniejszym okresie:
  • nawracające wysiękowe zapalenia ucha środkowego, nadmierna stymulacja bodźcami słuchowymi, 
  • niedotlenienie w czasie snu z powodu przerośniętego migdałka gardłowego, 
  • wady słuchu, których leczenie nie przebiegło prawidłowo,
  • predyspozycje genetyczne, w szczególności związane z opóźnionym lub zaburzonym dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego.

Lista ta jest otwarta. Nie znamy wszystkich przyczyn, które mogą powodować kłopoty z przetwarzaniem słuchowym. Wiemy jednak, że czasowe problemy z rozumieniem mowy w szumie czy lekki niedosłuch mogą pojawić się chociażby na skutek przebywania w zbyt głośnym otoczeniu. Dlatego tak ważna jest znajomość problemów, które może wywoływać nieprawidłowa współpraca układu słuchowego z mózgiem i aparatem mowy. To pozwoli szybko reagować i wykonać odpowiednie testy przetwarzania słuchowego, które pokażą wyraźnie problematyczny obszar.

Popraw komunikację i uwagę słuchową