Jak może pomóc Terapia Tomatisa®

Metoda Tomatisa pomaga dzieciom i dorosłym

„Możesz dobrze słyszeć, ale niewłaściwie słuchać!”

Dzieci:

x problemy szkolne 
x dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
x rozwijanie zdolności komunikacji i mowy
x kłopoty z orientacją przestrzenną i czasową
x mylenie strony prawej i lewej
x zaburzenia integracji sensorycznej
x słaba koordynacja ruchowa
x problemy z utrzymaniem równowagi (np. jazda na rowerze)
x niwelowanie deficytów uwagi i koncentracji
x męczliwość lub nadaktywność
x ADHD
x obniżenie poziomu stresu 
x stany ogólnego napięcia i wyczerpania (nerwowości/zaburzeniach snu/napięciach mięśni otaczających kręgosłup)
x spektrum autyzmu, zespół Aspergera
x opóźniony rozwój mowy/ wady wymowy
x problemy w nauce języków obcych
x rozwój osobowości

Dorośli:

x zaburzenia pamięci
x nadmierny stres, depresja, nerwice, stany lękowe
x wypalenie zawodowe
x brak energii
x zaburzenia głosu, spowodowane niewłaściwym używaniem głosu
x trudności w przyswajaniu języków obcych

Metoda Tomatisa
zalecana jest kobietom w ciąży. Wpływa na:

  • krótszy poród
  • zmniejszenie ilości problemów około porodowych
  • lepsze samopoczucie
  • lepsza kondycja psychiczna młodych mam przy opiece nad noworodkiem
  • relaks
  • odprężenie
  • spokojniej śpiące noworodki

Efekty możliwe do osiągnięcia po treningu słuchowym

x poprawa pamięci
x poprawa koncentracji
x mniejsza liczba błędów ortograficznych
x poprawa umiejętności językowych
x poprawa umiejętności słuchania
x lepsza kontrola głosu
x zmniejszenie lub normalizacja w zakresie nadwrażliwości na dźwięki
x poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
x poprawa równowagi
x zmniejszenie problemów motorycznych
x zwiększenie motywacji do nauki i działania
x zmniejszenie skutków stresu
x poprawa samopoczucia

Metoda TOMATISA® pomaga lepiej słuchać, jednocześnie pozwalając
odróżnić słyszenie od słuchania.

                           

Jakie są inne wspomagające sposoby na stymulację mózgu dźwiękiem? Spróbuj własnego  głosu!

Brzmi znajomo?

Nie zwlekaj!