Alfred Tomatis

twórca Metody Tomatisa®. Wraz z rozwojem neuronauki i badań nad neuroplastycznością, Metoda stała się jeszcze bardziej aktualna i jest ciągle rozwijana w oparciu o najnowsze zdobycze technologii

A. Tomatis był otolaryngologiem, którego prace zrewolucjonizowały poglądy na temat tego, jak człowiek porozumiewa się
z innymi i z samym sobą. Kierując się naukowym podejściem, Metoda Tomatisa® w coraz większym stopniu wykorzystuje wyniki badań oraz innowacje, dążąc do jeszcze większej skuteczności. Prof. Alfred Tomatis, francuski otolaryngolog i foniatra, od lat 40-tych XX w. prowadził badania nad funkcją narządu słuchu. Badał związek pomiędzy słuchem, głosem, mową, a językiem. W efekcie swoich badań zauważył podstawową różnicę między słyszeniem, a słuchaniem i opisał to zjawisko jako uwagę słuchową.

Słyszenie bowiem oznacza bierny odbiór dźwięku. Słuchanie natomiast polega na selekcji informacji sensorycznych w celu nadania im sensu.

Był pionierem w dziedzinie nauk kognitywnych, a wielkość jego dziedzictwa obecnie dobrze widać w świetle najnowszych badań na temat plastyczności mózgu. Jego prace miały rewolucyjny wpływ na zrozumienie działania ucha i dokonały przełomu w podejściu do zaburzeń motorycznych, emocjonalnych i poznawczych. W 1958 r. Alfred Tomatis zaprezentował swoje badania  podczas Wystawy Światowej w Brukseli. Otrzymał wtedy  złoty medal w dziedzinie badań naukowych.

Alfred Tomatis prowadząc swoje badania we współpracy z uniwersytetami, m.in. w RPA i Kanadzie

zauważył, że ucho odgrywa ważną rolę w utrzymaniu postawy pionowej i równowagi, a także w przypadku regulacji napięcia mięśniowego. Przedstawił hipotezy dotyczące lateralizacji słuchowej i ucha dominującego. Był również jednym z pierwszych, którzy twierdzili, że płód słyszy głos matki już od osiemnastego tygodnia ciąży, a słuch odgrywa pierwszoplanową rolę w jego rozwoju poznawczym. Ustalił wówczas, że słuchanie w okresie życia płodowego ma decydujący wpływ na rozwój afektywny i emocjonalny. Odkrył wzajemne związki między otolaryngologią a psychologią, co skłoniło go do stworzenia nowej dyscypliny: audio-psycho-fonologii.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!