Diagnoza i przebieg Terapii®

Profil Uwagi Słuchowej

Profil Uwagi Słuchowej przedstawia zdolności do adaptacji i  gotowości do odbioru informacji w celu komunikowania się i uczenia się.

Profil Uwagi słuchowej określam korzystając z  audiolaterometru TLTS (Tomatis® Listening Test System) oraz z diagnostycznych testów dedykowanych konkretnemu klientowi.

Profil Uwagi Słuchowej pozwala ocenić dynamikę słuchania badanej osoby. Testy nie badają ucha jako narządu słuchu, a są przeprowadzane po to, aby określić jakimi możliwościami słuchania otoczenia, a także słuchania samej siebie, dysponuje badana osoba.

To coś więcej niż audiogram, który bada po prostu słuch.

Wynik testu uwagi słuchowej pozwala tworzyć zindywidualizowane programy Metody Tomatisa®, dostosowane do potrzeb i celu konkretnej osoby.

Podczas diagnozy weryfikuję czy problemy osoby są związane z przetwarzaniem słuchowym.

Jeśli tak, to na podstawie Profilu Uwagi Słuchowej określam

w jakim zakresie będzie pomocna Metoda Tomatisa®. Diagnoza służy również weryfikacji postępów między treningami. Na jej podstawie tworzymy i aktualizujemy indywidualny program terapii.

Profil Uwagi Słuchowej
to zestaw testów, które badają:

x progi słyszenia
w przewodnictwie powietrznym
x progi słyszenia w przewodnictwie kostnym
x selektywność
x lateralizację słuchową

Testy wykonywane są przy pomocy specjalistycznego urządzenia zwanego audiolaterometrem. Test uwagi słuchowej składa się z następujących elementów:

 • Badanie uwagi słuchowej zewnętrznej
 • Badanie uwagi słuchowej wewnętrznej (dźwięk podawany jest drogą kostną)
 • Badanie lokalizacji źródła dźwięku
 • Dyskryminacja wysokości dźwięków
 • Test lateralizacji słuchowej.

Badanie uwagi słuchowej
i lateralizacji służy również do weryfikacji postępów treningu.

Program Treningu słuchowego z użyciem TalksUp®

TLTS (Tomatis® Listening Test System) to najnowocześniejsze
i precyzyjne urządzenie do testów, za pomocą którego określam profil uwagi słuchowej.

Natomiast program treningu słuchowego realizowany jest z użyciem urządzenia, które znacznie się zmieniło od czasu swojego powstania. Niektóre gabinety nadal są wyposażone
w TAP® (Tomatis® Audio Pro). Jest to urządzenie do stosowania w gabinecie, dysponujące zaawansowanymi funkcjami. Miniaturyzacja zastosowanej
w nim technologii doprowadziła do powstania nowszego, przenośnego urządzenia o nazwie Solisten®.
Najnowsze urządzenie, TalksUp®, jest owocem najświeższych badań w dziedzinie Metody Tomatisa®. Zastosowana w nim innowacyjna i wydajna technologia sprawia, że jest to najskuteczniejsze urządzenie przenośne Metody Tomatisa®.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że wyłącznie te urządzenia posiadają certyfikat zgodności z Metodą Tomatisa®.

TalksUp®

Na podstawie Profilu Uwagi Słuchowej opracowuję indywidualny program rozwoju uwagi słuchowej. Program terapii słuchowej składa się z muzyki odpowiednio dobranej do indywidualnych potrzeb, który określa się za pomocą parametrów:

 • Kanały (powietrzne
  i kostny)
 • Bramkowanie (oraz jego prędkość)
 • Opóźnienie
 • Precesja
 • Filtry (ich poziom i nachylenie)
 • Lateralizacja słuchowa
 • Faza aktywna, praca z mikrofonem

Pierwszy etap to 10-14 dni treningu. Przerwa po nim – od 3 do 6 tygodni.
Drugi i kolejne etapy to 8-14 dni treningu. Mają one miejsce co 3 tygodnie lub dwa do trzech miesięcy.
Zgodnie z potrzebami, stopniowo do słuchania muzyki dołączamy aktywną pracę z mikrofonem. 

Postępy treningu są systematycznie podsumowywane pomiędzy kolejnymi etapami testami przeprowadzanymi na audiolaterometrze.

Czas trwania

Liczba etapów jakie zaplanujemy zależy od wielu czynników,
z których najistotniejsze to rodzaj i nasilenie trudności, jak również wiek. W przypadku przeciętnego nasilenia trudności, po to, żeby osiągnąć znaczące efekty, mogą wystarczyć dwa, albo trzy etapy treningu, aby osiągnąć znaczącą poprawę funkcjonowania. W sytuacji nasilonych problemów wskazanych jest więcej sesji.

Dzienna porcja Treningu

Dzienna porcja treningu trwa średnio 40 – 80 minut. Najszybciej jak to możliwe, włączamy również pracę z mikrofonem aby synchronizować słuch i mowę i zapewnić trwałe zmiany. Korzystamy z oryginalnego licencjonowanego TalksUp®

Czym można się zajmować w trakcie trwania
sesji Metody Tomatisa®

Wskazane podczas treningu są następujące aktywności:

 • układanki, puzzle
 • rysowanie/malowanie/ diamond painting 5D/ malowanie po numerach
 • gry angażujące wyobraźnię wzrokową (myślenie słowne w małym natężeniu)
 • spacer w cichej okolicy
 • drzemka, sen 🙂

Podczas słuchania muzyki należy wyeliminować czynności, angażujące dodatkowo nadmiernie czynność słuchania i mowę oraz mięśnie twarzy.
Nie są wskazane:

 •  czytanie książek
 •  oglądanie telewizji, słuchanie radia
 •  prowadzenie rozmów
 •  gry angażujące myślenie słowne (np. scrabble)
 •  jedzenie
 •  żucie gumy

Skorzystaj z diagnozy przetwarzania słuchowego!