Jak wzmocnić wypracowane efekty treningu Tomatisa

Trening pomiędzy etapami treningu terapeutycznego Tomatisa oraz po jego zakończeniu

  • Tomatis® Infinite: narzędzie do indywidualnego treningu uwagi słuchowej
Tomatis® Infinite to osobiste słuchawki do Metody Tomatisa® które można nabyć do osobistego użytku.  Zostały one zaprojektowane przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., do użytkowania przed, w trakcie i po zakończeniu treningu. Stosowane są głównie wraz z TalksUp® w ramach zindywidualizowanych sesji słuchowych. Ponadto, słuchawki zawierają 3 wbudowane programy uniwersalne: program przygotowawczy, „Warm-up”, którego głównym celem jest wprowadzenie do muzyki i parametrów Metody Tomatisa®, oraz 2 programy utrwalające, zwane „Follow-up”. Te ostatnie pełnią rolę uzupełniającą w stosunku do pracy z TalksUp® i utrwalają efekty indywidualnych programów. Słuchawki Tomatis® Infinite umożliwiają również pracę na pętli słuchowo-głosowej. W tym zakresie oferują te same funkcje, co Forbrain®. Główna różnica polega na tym, że Forbrain® transmituje dźwięk jedynie poprzez przewodnictwo kostne, podczas gdy Tomatis® Infinite transmituje dźwięk poprzez przewodnictwo kostne ORAZ powietrzne. Dołączony mikrofon, wspiera trening głosowy drogą powietrzną.
 
  • Forbrain®: działanie ukierunkowane na pętlę słuchowo-głosową
Słuchawki Forbrain® działają przy wykorzystaniu pętli słuchowo-głosowej. Nie zawierają wstępnie nagranych programów i przekazują dźwięk jedynie za pomocą przewodnictwa kostnego. Słuchawki te nie są zatem narzędziem, które umożliwią  przeprowadzenie całkowicie spersonalizowango treningu słuchowego. Ich ustawienia są „uniwersalne”. Słuchawki Forbrain® 
 
  • Soundsory®: trening sensoryczno-motoryczny
Słuchawki Soundsory® działają głównie na układ przedsionkowy i czuciowo-ruchowy. Zawierają  jeden program, a jego żywa muzyka sprawia, że ciało chce się poruszać i podążać za jej rytmem. Ich działanie jest znacznie łagodniejsze niż działanie Metody Tomatisa® i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia pełnego treningu Tomatisa®. Słuchawki Soundsory® to 30 minut słuchania muzyki dziennie + 5 min słuchania połączonego z konkretnymi ćwiczeniami ruchowymi.
 
Masz pytania, zapraszam do kontaktu.

Popraw komunikację i uwagę słuchową