Gotowość szkolna

Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły?

Kiedy dziecko zbliża się do końca swojej przedszkolnej edukacji, jako rodzice coraz częściej spotykamy się z terminem „gotowość szkolna”,
lub „dojrzałość do obowiązku szkolnego”.
W praktyce rodzice najczęściej utożsamiają gotowość szkolną
z umiejętnościami, które pomogą dziecku w nauce pisania, czytania
i liczenia. W aspekcie gotowości szkolnej ważna jest dojrzałość fizyczna
i umysłowa dziecka, które obserwujemy podczas działań manualnych
i sprawnościowych. Dziecko powinno również w swoim rozwoju przedszkolnym zdobyć wiedzę
o otaczającym go świecie, a także rozwinąć na odpowiednim poziomie swoją percepcję wzrokową
i słuchową oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Kolejnym aspektem gotowości szkolnej jest dojrzałość społeczno-emocjonalna dziecka, którą możemy obserwować w relacjach z bliskimi oraz w większej grupie, np. w relacjach z równieśnikami w przedszkolu. Warto jest porozmawiać z opiekunami w przedszkolu. Ciocie, które na codzień zajmują się dzieckiem są cennym źródłem wiedzy o funkcjonowaniu naszego dziecka, wtedy gdy nie ma
w pobliżu rodzica. Z takiej rozmowy dowiemy się jak nasza pociecha nawiązuje relacje, w jaki sposób radzi sobie
w nowych sytuacjach, z sukcesami czy niepowodzeniami. Pamiętajmy,
że jako rodzice możemy podejmować różne działania wychowawcze, które sprzyjają szybszemu dojrzewaniu zdolności i umiejętności dziecka,
a redukować działania, które być może hamują osiąganie coraz większej sprawności samodzielności.

Czy moje dziecko rozwija się prawidłowo?

Nie zawsze możemy określić, dlaczego dziecko nie posiadło umiejętności, którymi jego rówieśnicy już się posługują, lub które powinny rozwinąć się na danym etapie rozwoju. Szybki rozwój narzędzi testowych i technologii daje nam jednak możliwości w postaci złożonych narzędzi, które pozwalają zrozumieć całościowo rozwój dziecka, tak aby dobrać metody terapeutyczne, które zidentyfikują problem i zapewnią szerokie spectrum działania, które jak najlepiej zaadresuje problem i pozwoli dobrać aktywności, trening czy terapię, która przyniesie najlepsze efekty.

Liczne badania potwierdzają, że istnieją podstawowe zmiany fizjologiczne, które powinny zaistnieć w trakcie pierwszych 7 lat życia dziecka. To one gwarantują, że dziecko będzie miało dostęp do pełni zdrowia psychicznego na kanwie, którego rozwijają się umiejętności, które należy utrzymać i rozwijać przez całe życie szkolne.

Aby nauka szkolna przebiegała dobrze i była efektywna, w wieku 8 lat dziecko powinno mieć rozwiniętą:

  • Dużą motorykę
  • Umiejętność kontrolowania postawy swojego ciała
  • Sprawność w przekraczaniu linii środka, jak również ukształtowaną lateralizację, czyli preferencje wykonywania czynności prawą lub lewą strona ciała

W zakresie przetwarzania słuchowego i postrzegania:

  • Dobrze rozwinięte przetwarzanie dźwięków, dobre ich słyszenie, rozumienie, interpretowanie dźwięków mowy, które jest związane zarówno z dobrym przetwarzaniem mowy słyszanej,
    w komunikacji, w klasie lekcyjnej, rozumieniem nauczyciela
  • Rozwinięte postrzeganie/ przetwarzanie wzrokowe, które jest niezbędne w procesie czytania oraz pisania: a) Obuoczne widzenie
    b) Kognitywne widzenie, które pozwala, widzieć wzorce w umyśle, w poszukiwaniu znaczenia, obracanie figur geometrycznych w głowie, oraz czytanie dla zrozumienia oraz wyobraźnię, widzenie tego o czym czyta w umyśle.

Warto sprawdzić

Diagnoza słuchowa dla dziecka