Dwie drogi słyszenia powietrzne i kostne

Wibracje dźwięku

Celem Metody Tomatisa® jest przywrócenie prawidłowego poziomu uwagi słuchowej, czyli rozwinięcie uważnego używania słuchu. Uważne słuchanie odpowiada za zdolność uczenia się i komunikowania. Jest kluczowe dla procesów związanych z motoryką ciała, komunikowaniem się zdolnościami poznawczymi. Dobrze rozwinięte słuchanie, to również rozumienie i zapamiętywanie bez zniekształceń powodowanych przez emocje.

Dźwięk to rodzaj wibracji. Gdy rozchodzi się w powietrzu, mówimy o przewodnictwie powietrznym. Jeszcze szybciej, niż drogą powietrzną  dźwięki rozchodzą się przez kości ludzkiego ciała —wówczas mówimy o przewodnictwie kostnym. Już 18-tygodniowy płód jest w stanie słyszeć. Słyszy przede wszystkim głos matki, który dociera do niego drogą kostną, przez kości kręgosłupa. Dlatego też, jak udowodniono, noworodek w parę godzin po urodzeniu reaguje bardziej na głos matki niż na głos obcej osoby. Płód, a później dziecko, stopniowo przyswaja słuchowo wszystkie cechy głosu matki: barwę, natężenie, rytm… Jest to dla niego podstawowe źródło stymulacji sensorycznej. Rejestruje również emocje zawarte w tym głosie. Spróbuj zasłonić uszy i mówić normalnym głosem. Świetnie słyszysz swój glos, gdyż rozchodzi się on głównie za pośrednictwem kości czaszki. Zacznij mówić głośniej, a poczujesz drgania w całym ciele. Podczas seansów słuchowych Metody Tomatisa® muzyka przekazywana jest przez słuchawki zarówno drogą przewodnictwa powietrznego, jak i kostnego. Muzyka dociera do przewodu słuchowego przez słuchawki umieszczone na obu uszach oraz za pośrednictwem wibracji oddziałujących na górną część głowy. Dzięki specyficznym ustawieniom programu dźwięk może rozchodzić się najpierw przez kości czaszki. W ten sposób, jeśli słyszenie jest zaburzone, układ słuchowy w naturalny sposób przygotowuje się do odbioru dźwięku drogą powietrzną. To podwójne przekazywanie dźwięku z zastosowaniem pewnego odstępu w czasie pozwala nauczyć mózg prawidłowej analizy dźwiękowego komunikatu sensorycznego. 

Specjalista Metody Tomatisa® może tym samym dostosować przekaz dźwięku tak, aby najpierw dochodził on drogą kostną, a dopiero później drogą powietrzną. W ten sposób układ słuchowy zostaje przygotowany na stymulację dźwiękową drogą powietrzną. Mózg otrzymuje drogą kostną ostrzeżenie o nadchodzącym dźwięku, co ułatwia analizę informacji dźwiękowych.

Podczas realizacji programu Metody Tomatisa® odstęp czasowy między przekazywaniem dźwięku drogą kostną i powietrzną jest stopniowo redukowany. Dźwięki przesyłane są w sekwencjach, których mózg nie może się wyuczyć, co sprawia, że utrzymywany jest w ciągłym procesie zaciekawienia, dzięki czemu stymulowana jest  uwaga słuchowa. Uwaga słuchowa dostraja się do wykrywania nawet najmniejszych zmian częstotliwości i głośności dźwięków, co bezpośrednio pozytywnie wpływa na proces komunikacji słownej i rozumienia sensu słów przekazywanych przez osoby, z którymi rozmawiamy.

Po raz pierwszy przewodnictwo kostne zostało zastosowane w słuchawkach Tomatisa® w latach 80. Obecnie to rozwiązanie techniczne jest stosowane w przemyśle medycznym (implanty ślimakowe), zbrojeniowym (słuchawki stosowane podczas interwencji w terenie) i rozrywce (gry komputerowe, Google Glass®).

Popraw komunikację i uwagę słuchową