Pozytywne wibracje

POZYTYWNE WIBRACJE Z METODĄ TOMATISA®

Celem Metody Tomatisa® jest przywrócenie prawidłowego poziomu uwagi słuchowej, czyli rozwinięcie uważnego używania słuchu. Uważne słuchanie odpowiada za zdolność uczenia się i komunikowania. Jest kluczowe dla procesów związanych z motoryką ciała, komunikowaniem się zdolnościami poznawczymi. Dobrze rozwinięte słuchanie, to również rozumienie i zapamiętywanie bez zniekształceń powodowanych przez emocje.

Dźwięk to rodzaj wibracji. Gdy rozchodzi się w powietrzu, mówimy o przewodnictwie powietrznym. Jeszcze szybciej, niż drogą powietrzną  dźwięki rozchodzą się przez kości ludzkiego ciała —wówczas mówimy o przewodnictwie kostnym. Spróbuj zasłonić uszy i mówić normalnym głosem. Świetnie słyszysz swój glos, gdyż rozchodzi się on głównie za pośrednictwem kości czaszki. Zacznij mówić głośniej, a poczujesz drgania w całym ciele. Podczas seansów słuchowych Metody Tomatisa® muzyka przekazywana jest przez słuchawki zarówno drogą przewodnictwa powietrznego, jak i kostnego. Muzyka dociera do przewodu słuchowego przez słuchawki umieszczone na obu uszach oraz za pośrednictwem wibracji oddziałujących na górną część głowy. Dzięki specyficznym ustawieniom programu dźwięk rozchodzi się najpierw przez kości czaszki. W ten sposób układ słuchowy w naturalny sposób przygotowuje się do odbioru dźwięku drogą powietrzną. To podwójne przekazywanie dźwięku z zastosowaniem pewnego odstępu w czasie pozwala nauczyć mózg prawidłowej analizy dźwiękowego komunikatu sensorycznego. Dodatkowo mózg utrzymywany jest w ciągłym procesie zaciekawienia, ponieważ modyfikowane dźwięki przesyłane są w sekwencjach, których mózg nie może się wyuczyć. Stymulowana jest zatem uwaga słuchowa, która dostraja się do wykrywania nawet najmniejszych zmian częstotliwości i głośności.

Jesteś zainteresowany?

Sprawdź swoją umiejętność uwagi słuchowej!