Historia

amerykański osteopata który w 1932 roku odkrył, iż ośrodkowy system nerwowy i struktury z nimsprzężone podlegają stałym rytmicznym ruchom. Sutherland określił pieć składowych tego mechanizmu: ruch struktur czaszki, rozszerzanie się i kurczenie pólkul mózgowych, ruch opon mózgowych i kręgosłupowych, tętnienie płynu mózgowo – rdzeniowego oraz nieznaczne przemieszczenia w obrębie kości krzyżowej. Poprzez dotyk zarówno głów pacjentów, jak i swojej własnej stwierdził palpacyjnie, że czaszki zmniejszają i zwiększają swe zewnętrzne rozmiary w regularnych odstępach czasowych, w sposób wbrew pozorom niezgodny z rytmem oddechu.

Ruchy te powiązał z zakładaną przez siebie ruchomością w szwach czaszkowych, dochodząc do wniosku, że wzajemne przesunięcia kości czaszkowych jak i składowych całego systemu czaszkowo-krzyżowego wpływają na równowagę wewnętrzną organizmu.

Jego dzieło kontynuowali tacy badacze jak Becker, Jealous, Kern, Milne, Sills, Upledger – wykazując ogólnoustrojowe konsekwencje zaburzeń w tym systemie oraz rozwijając możliwości zastosowania Terapii jako komplementarnego sposobu leczenia wielu schorzeń we wszystkich grupach wiekowych.

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa jest umieszczona w rejestrze NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) pod nazwą „terapia kraniosakralna”.*

 

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami!