Kategorie
Metoda Tomatisa i Uwaga słuchowa

Słyszysz czy słuchasz?

uwaga i koncentracja

Słyszysz czy słuchasz?  

Uwaga słuchowa to umiejętność świadomego słuchania. Wpływa ona na to, jak postrzegamy otaczający nas świat i w jaki sposób się z nim komunikujemy. Odgrywa również kluczową rolę w rozwoju mowy i w procesie uczenia się. Uwaga słuchowa polega na przyswajaniu istotnych informacji i odsiewaniu tych nieistotnych. To pozwala nam prawidłowo funkcjonować i dostosowywać się do okoliczności. Osoby z zaburzeniami uwagi słuchowej atakowane są nadmiarem bodźców dźwiękowych. Ciężko im się skupić i wyłowić z natłoku dźwięków to, co istotne. W skrajnych przypadkach mogą się czuć atakowane przez dźwięki i reagować obronnie, zamykając się całkowicie na otoczenie.

Metoda opracowana przez doktora Tomatisa poprawia funkcjonowanie uwagi słuchowej. Słyszenie to odbiór dźwięku na poziomie fizjologicznym i jest czynnością bierną. Słuchanie jest natomiast procesem aktywnym i związane jest z uwagą słuchową.

Uwaga słuchowa składa się z wielu funkcji, które mają wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie:

·         Funkcja ochronna – tłumienie zbyt głośnych dźwięków. Gdy jest ona osłabiona mówimy
o nadwrażliwości dźwiękowej. Przejawia się również w innych modalnościach zmysłowych, np. dotyku i nadwrażliwości dotykowej.

·         Funkcja orientacyjna – zdolność do lokalizacji źródła dźwięku. Jeśli ta funkcja jest zaburzona, trudno jest nam lokalizować źródło z którego pochodzi dźwięk i tym samym funkcjonować nawet w niewielkich grupach.

·         Selektywność – pozwala na koncentrację uwagi nie tylko na najgłośniejszym źródle dźwięku, ale również na wybranym zakresie częstotliwości, lokalizacji, należącym do określonej osoby, niezależnie od dźwięków pochodzących z otoczenia, które w danym momencie są dla nas nieistotne.

·         Analiza dźwięków mowy– zdolność do słuchania głosek mowy i ich rozróżniania, pomimo tego, że trwają one ułamki sekund. Dysfunkcje w tym obszarze są podłożem dysleksji.

·         Funkcja energetyzująca mózg– muzyka bogata w wysokie częstotliwości dodają nam energii. Osoby z depresją często mają deficyt w odbiorze wyższych częstotliwości.

·         Kontrolowanie własnej mowy, śpiewu, gry na instrumentach– funkcja, która umożliwia nam korygowanie mowy, śpiewu, gry na instrumentach w oparciu o zdolność właściwego rozpoznania i korekcji.

Diagnoza przetwarzania słuchowego

Zapraszam