Kategorie
Forbrain

Stymulacja mózgu Forbrain

mozg

„Co to jest Forbrain?".

Forbrain to słuchawki, które nie należą do Metody Tomatisa, nie są skalibrowanym sprzętem terapeutycznym, który umożliwia zastosowanie indywidualnych ustawień/ parametrów. Mogą być jednak użyteczne kiedy chcemy wzmocnić przewodnictwo kostne, poprawić dykcję, wymowę, zapamiętywanie. Nie zastąpią one nigdy protokołu terapeutycznego realizowanego w toku Terapii Metoda Tomatisa, mogą stanowić jedynie narzędzie uzupełniające i utrwalające dla części osób, którym potrzebny jest ten rodzaj stymulacji.

Pomiędzy indywidualnymi sesjami słuchowymi Metodą Tomatisa, terapeuta może zalecić kontynuowanie stymulacji audio-wokalnej za pomocą słuchawek kostnych z mikrofonem, które wspierają pracę nad wymową, rozumieniem i ekspresją wokalną. Po przejściu krótkiego instruktażu (osobiście lub on-line), możesz rozpocząć trening u siebie
w domu, ćwicząc wystąpienia publiczne, głośne czytanie lub śpiew. Słuchawki kostne oddziałują bezpośrednio na mechanizmy pamięci
i uwagi, wspomagają naukę oraz mowę.

Trening ze słuchawkami Forbrain (Forbrain u chłopca).

Trening z użyciem własnego głosu, który modyfikowany jest za pomocą filtra dynamicznego dodatkowo stymuluje mózg i pomaga wypracować umiejętności lepszej komunikacji.

Słuchawki z przewodnictwem kostnym można stosować podczas przygotowania do egzaminów ustnych, podczas czytania na głos, rozmowy lub aktywnych zajęć wymagających koncentracji uwagi. Używanie Forbrain aktywizuje mózg, przygotowuje ucho do odbioru dźwięków, stymuluje system przedsionkowy, a w konsekwencji system słuchowy, co bezpośrednio wpływa na poprawę koncentracji uwagi, pamięci, postawy, koordynacji i równowagi.

Forbrain, posiadają mikrofon z fitrem dynamicznym, który pozytywnie wpływa na aktywność mózgu, sprzyjając przekazywaniu wysokich częstotliwości własnego głosu. Te właśnie częstotliwości pełnią bardzo ważną rolę dynamizującą, gdyż  pobudzają zdecydowaną większość zmysłowych komórek słuchowych, które stymulują mózg.

Działanie słuchawek polega na wzmacnianiu podstawowych dźwięków mowy i przekazywaniu ich do mózgu drogą kostną, co pozytywnie wpływa na mowę i komunikację.
Ogólnie lepszy poziom komunikacji wynika z pracy nad każdym z jej aspektów:

  • Dykcją i wymową
  • Dyskryminacją słuchową
  • Płynnością wypowiedzi
  • Rytmem i muzykalnością

Podczas treningu ze słuchawkami wyraźniejszy staje się  rytm mowy, a droga kostna odbioru informacji dźwiękowej  ułatwia  przyswojenie znaczenia  wypowiadanych słów w celu lepszego zapamiętania informacji.
Ponieważ pamięć ma decydujące znaczenie w procesie uczenia się, toteż używanie słuchawek Forbrain pozytywnie wpływa na:

  • Umiejętność czytania
  • Zdolność do uczenia się, wzmacniając pamięć

 

„Jak korzystać ze słuchawek Forbrain?”

Korzystanie ze słuchawek FORBRAIN wymaga krótkiego instruktażu. Można z nich korzystać zarówno w Gabinecie specjalisty, realizując przygotowaną terapię jak i w domu. Jeśli chcesz skorzystać ze słuchawek, wypożycz je u mnie lub jeśli jesteś zdecydowany na zakup, zamów bezpośrednio u mnie ze zniżką lub ze zniżką, korzystając z KODU, podając go w formularzu zamówienia, jako numer zarejestrowanego użytkownika: 7A8404527

Aktywny link

*Uwaga: W przypadku poważnych zaburzeń i problemów słuchawki Forbrain nie mogą zastąpić fachowej pomocy (lekarza, logopedy, psychologa, rehabilitanta itp.), ale mogą być narzędziem uzupełniającym i zwielokrotniającym efekty tej pomocy, również zalecanym do samodzielnego stosowania w domu.
Słuchawki Forbrain nie zastępują Metody Tomatisa, ze względu na inny mechanizm działania i brak możliwości dobrania parametrów i ustawień do potrzeb konkretnej osób

Stymulacja słuchowa prowadzona ze wsaprciem terapeuty, powoduje trwałą poprawę zdolności słuchania i w konsekwencji polepszenie jakości własnego głosu.

Jesteś zainteresowany?

Poznaj swój Profil Uwagi Słuchowej