Kategorie
Forbrain Infinite Metoda Tomatisa

Jak wzmocnić wypracowane efekty treningu Tomatisa

mowa

Trening pomiędzy etapami treningu terapeutycznego Tomatisa oraz po jego zakończeniu

 • Tomatis® Infinite: narzędzie do indywidualnego treningu uwagi słuchowej
Tomatis® Infinite to osobiste słuchawki do Metody Tomatisa® które można nabyć do osobistego użytku.  Zostały one zaprojektowane przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., do użytkowania przed, w trakcie i po zakończeniu treningu. Stosowane są głównie wraz z TalksUp® w ramach zindywidualizowanych sesji słuchowych. Ponadto, słuchawki zawierają 3 wbudowane programy uniwersalne: program przygotowawczy, „Warm-up”, którego głównym celem jest wprowadzenie do muzyki i parametrów Metody Tomatisa®, oraz 2 programy utrwalające, zwane „Follow-up”. Te ostatnie pełnią rolę uzupełniającą w stosunku do pracy z TalksUp® i utrwalają efekty indywidualnych programów. Słuchawki Tomatis® Infinite umożliwiają również pracę na pętli słuchowo-głosowej. W tym zakresie oferują te same funkcje, co Forbrain®. Główna różnica polega na tym, że Forbrain® transmituje dźwięk jedynie poprzez przewodnictwo kostne, podczas gdy Tomatis® Infinite transmituje dźwięk poprzez przewodnictwo kostne ORAZ powietrzne. Dołączony mikrofon, wspiera trening głosowy drogą powietrzną.
 
 • Forbrain®: działanie ukierunkowane na pętlę słuchowo-głosową
Słuchawki Forbrain® działają przy wykorzystaniu pętli słuchowo-głosowej. Nie zawierają wstępnie nagranych programów i przekazują dźwięk jedynie za pomocą przewodnictwa kostnego. Słuchawki te nie są zatem narzędziem, które umożliwią  przeprowadzenie całkowicie spersonalizowango treningu słuchowego. Ich ustawienia są „uniwersalne”. Słuchawki Forbrain® 
 
 • Soundsory®: trening sensoryczno-motoryczny
Słuchawki Soundsory® działają głównie na układ przedsionkowy i czuciowo-ruchowy. Zawierają  jeden program, a jego żywa muzyka sprawia, że ciało chce się poruszać i podążać za jej rytmem. Ich działanie jest znacznie łagodniejsze niż działanie Metody Tomatisa® i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia pełnego treningu Tomatisa®. Słuchawki Soundsory® to 30 minut słuchania muzyki dziennie + 5 min słuchania połączonego z konkretnymi ćwiczeniami ruchowymi.
 
Masz pytania, zapraszam do kontaktu.

Popraw komunikację i uwagę słuchową

Kategorie
Głos i mowa Metoda Tomatisa

Czynniki powodujące zaburzenia słyszenia i mowy

mowa

Czynniki ryzyka wpływające na problemy ze słuchaniem i mową

Na podstawie wielu lat badań udało się poznać kluczowe czynniki ryzyka, które często obserwuje się u dzieci mających problem z przetwarzaniem słuchowym:
 • W okresie prenatalnym: infekcje wirusowe, kontakt z substancjami toksycznymi. 
 • Podczas porodu: niedotlenienie i urazy mechaniczne.
  W późniejszym okresie:
 • nawracające wysiękowe zapalenia ucha środkowego, nadmierna stymulacja bodźcami słuchowymi, 
 • niedotlenienie w czasie snu z powodu przerośniętego migdałka gardłowego, 
 • wady słuchu, których leczenie nie przebiegło prawidłowo,
 • predyspozycje genetyczne, w szczególności związane z opóźnionym lub zaburzonym dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego.

Lista ta jest otwarta. Nie znamy wszystkich przyczyn, które mogą powodować kłopoty z przetwarzaniem słuchowym. Wiemy jednak, że czasowe problemy z rozumieniem mowy w szumie czy lekki niedosłuch mogą pojawić się chociażby na skutek przebywania w zbyt głośnym otoczeniu. Dlatego tak ważna jest znajomość problemów, które może wywoływać nieprawidłowa współpraca układu słuchowego z mózgiem i aparatem mowy. To pozwoli szybko reagować i wykonać odpowiednie testy przetwarzania słuchowego, które pokażą wyraźnie problematyczny obszar.

Popraw komunikację i uwagę słuchową

Kategorie
Metoda Tomatisa

Dwie drogi słyszenia powietrzne i kostne

mowa

Wibracje dźwięku

Celem Metody Tomatisa® jest przywrócenie prawidłowego poziomu uwagi słuchowej, czyli rozwinięcie uważnego używania słuchu. Uważne słuchanie odpowiada za zdolność uczenia się i komunikowania. Jest kluczowe dla procesów związanych z motoryką ciała, komunikowaniem się zdolnościami poznawczymi. Dobrze rozwinięte słuchanie, to również rozumienie i zapamiętywanie bez zniekształceń powodowanych przez emocje.

Dźwięk to rodzaj wibracji. Gdy rozchodzi się w powietrzu, mówimy o przewodnictwie powietrznym. Jeszcze szybciej, niż drogą powietrzną  dźwięki rozchodzą się przez kości ludzkiego ciała —wówczas mówimy o przewodnictwie kostnym. Już 18-tygodniowy płód jest w stanie słyszeć. Słyszy przede wszystkim głos matki, który dociera do niego drogą kostną, przez kości kręgosłupa. Dlatego też, jak udowodniono, noworodek w parę godzin po urodzeniu reaguje bardziej na głos matki niż na głos obcej osoby. Płód, a później dziecko, stopniowo przyswaja słuchowo wszystkie cechy głosu matki: barwę, natężenie, rytm… Jest to dla niego podstawowe źródło stymulacji sensorycznej. Rejestruje również emocje zawarte w tym głosie. Spróbuj zasłonić uszy i mówić normalnym głosem. Świetnie słyszysz swój glos, gdyż rozchodzi się on głównie za pośrednictwem kości czaszki. Zacznij mówić głośniej, a poczujesz drgania w całym ciele. Podczas seansów słuchowych Metody Tomatisa® muzyka przekazywana jest przez słuchawki zarówno drogą przewodnictwa powietrznego, jak i kostnego. Muzyka dociera do przewodu słuchowego przez słuchawki umieszczone na obu uszach oraz za pośrednictwem wibracji oddziałujących na górną część głowy. Dzięki specyficznym ustawieniom programu dźwięk może rozchodzić się najpierw przez kości czaszki. W ten sposób, jeśli słyszenie jest zaburzone, układ słuchowy w naturalny sposób przygotowuje się do odbioru dźwięku drogą powietrzną. To podwójne przekazywanie dźwięku z zastosowaniem pewnego odstępu w czasie pozwala nauczyć mózg prawidłowej analizy dźwiękowego komunikatu sensorycznego. 

Specjalista Metody Tomatisa® może tym samym dostosować przekaz dźwięku tak, aby najpierw dochodził on drogą kostną, a dopiero później drogą powietrzną. W ten sposób układ słuchowy zostaje przygotowany na stymulację dźwiękową drogą powietrzną. Mózg otrzymuje drogą kostną ostrzeżenie o nadchodzącym dźwięku, co ułatwia analizę informacji dźwiękowych.

Podczas realizacji programu Metody Tomatisa® odstęp czasowy między przekazywaniem dźwięku drogą kostną i powietrzną jest stopniowo redukowany. Dźwięki przesyłane są w sekwencjach, których mózg nie może się wyuczyć, co sprawia, że utrzymywany jest w ciągłym procesie zaciekawienia, dzięki czemu stymulowana jest  uwaga słuchowa. Uwaga słuchowa dostraja się do wykrywania nawet najmniejszych zmian częstotliwości i głośności dźwięków, co bezpośrednio pozytywnie wpływa na proces komunikacji słownej i rozumienia sensu słów przekazywanych przez osoby, z którymi rozmawiamy.

Po raz pierwszy przewodnictwo kostne zostało zastosowane w słuchawkach Tomatisa® w latach 80. Obecnie to rozwiązanie techniczne jest stosowane w przemyśle medycznym (implanty ślimakowe), zbrojeniowym (słuchawki stosowane podczas interwencji w terenie) i rozrywce (gry komputerowe, Google Glass®).

Popraw komunikację i uwagę słuchową

Kategorie
Głos i mowa Metoda Tomatisa Glos i mowa

Wyraźny głos i mowa

mowa

W jaki sposób słyszenie wpływa na mowę?

Sposób w jaki słyszymy swój głos ma bezpośredni wpływa na zdolności uczenia się oraz komunikowania. Wyrazisty i dynamiczny głos, wzmacnia funkcje słuchowe i działa jak bateria dla mózgu. Własny głos jest wspaniałym narzędziem w codziennym życiu, które bezpośrednio i ciągle oddziaływuje na nasze zdolności i samopoczucie.

Ucho jest wyjątkowym organem, który staje się sprawny już w połowie ciąży i rozpoczyna integrację wielu funkcji sensorycznych jeszcze przed narodzeniem dziecka.

Przebieg ciąży ma  niezwykle istotny wpływ na rozwój poprawnego słyszenia,

które rozpoczyna się na wczesnym etapie rozwoju w łonie mamy. Głos i aparat mowy są wzajemnie od siebie zależne. Ucho, któremu przywróci się umiejętność słyszenia poprawnie częstotliwości dźwięku, które były zablokowane, natychmiast i nieświadomie daje impuls do przywrócenia i rozwoju jakości głosu oraz mowy. Na skutek ćwiczenia mięśni ucha środkowego podczas treningów słuchowych, poprawia się klarowność wypowiadanych słów, tempo, rytm oraz na jakości zyskuje melodia języka. Kiedy ucho zaczyna poprawnie przetwarzać bodźce słuchowe, zmienia się napięcie mięśni ucha i ich reakcje na docierające dźwięki. Mózg zyskuje dodatkowe bodźce, które zaczynają docierać w sposób harmonijny i niezakłócony. Dzięki temu dziecko lub osoba dorosła zaczyna słyszeć świat od nowa, bez zakłóceń. Przestaje wkładać nadmierny wysiłek w zrozumienie otoczenia, tym samym poprawia się koncentracja. Zaczyna właściwie rozumieć, interpretować i odpowiadać na komunikaty płynące z zewnątrz. Jednocześnie zaczyna poprawnie formułować swoje myśli, ponieważ zyskanie dostępu do nowych częstotliwości słuchania i częstotliwości głosu, sprawia, że mózg tworzy nowe połączenia neuronalne, które aktywizują procesy uczenia się.

Popraw komunikację i uwagę słuchową