Kategorie
Infinite Metoda Tomatisa

Zalety słuchawek Infinite

dysleksja

Słuchawki Tomatis® Infinite

Zostały zaprojektowane do użytku
z urządzeniem TalksUp® podczas indywidualnych sesji,
a dodatkowo wyposażone zostały  w program wprowadzający
i nagrania uzupełniające mające na celu wzmocnienie oraz utrwalenie efektów treningu słuchowego. Infinite to oryginalne słuchawki osobiste do Stosowania Metody Tomatisa®, wprowadzone do użytku
w 2021 roku, w odpowiedzi na potrzebę zadbania o większą dostępność Metody.

Stanowią one alternatywę dla słuchawek wypożyczanych w Gabinecie, jednocześnie nie odbiegają standardem od słuchawek, z których korzystamy w naszym Gabinecie (warto zwrócić uwagę na to, że wiele gabinetów na rynku korzysta niestety z przestarzałego sprzętu, którego należy unikać). Zestaw Infinite klient może uruchomić jeszcze przed pierwszym spotkaniem ze specjalistą i badaniem przetwarzania słuchowego. Daje to możliwość doświadczenia efektu tzw. bramkowania, który jest jednym z ważnych parametrów Metody, jeszcze przed wizytą w Gabinecie oraz stanowi przygotowanie do treningu/ terapii indywidualnie zaplanowanej.

Czym różnią się słuchawki Tomatis® Infinite od zwykłych słuchawek?

Przede wszystkim jest bardzo duża różnica techniczna – słuchawki Tomatis® Infinite zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w Metodzie Tomatisa® (przewodnictwo kostne, feedback głosowy, filtr dynamiczny, lateralizacja oraz wiele ważnych parametrów niezbędnych do skutecznej terapii). W programach Metody Tomatisa® nie jest możliwe korzystanie ze zwykłych słuchawek. Z kolei słuchawki Tomatis® Infinite nie nadają się do zwykłego słuchania muzyki czy do korzystania z innych programów stymulacji dźwiękowej.

Czy Infinite może zastąpić terapię ze wsparciem specjalisty?

sluchawki infiniteZestaw Infinite (słuchawki + mikrofon) nie zastępuje Metody Tomatisa realizowanej pod opieką specjalisty, ponieważ zestaw zawiera uniwersalne programy muzyczne. Dopiero poprzez podłączenie do nich urządzenia specjalisty, TalksUp® i mikrofonu przewodowego (używanego w fazie aktywnej)
z indywidualnie przygotowanymi ścieżkami dźwiękowymi, Infinite pozwala na pełne skorzystanie
z Metody. Wynika to z tego, że podstawą do przygotowania ścieżek dźwiękowych przez specjalistę, jest badanie przetwarzania słuchowego przeprowadzone w Gabinecie wraz z pogłębioną rozmową na temat celów rozwojowych klienta i rozpoznaniem jego trudności. Dopiero terapia zaplanowana przez specjalistę dotyka sedna problemów i wyzwań klienta. Natomiast dużą zaletą osobistych słuchawek
z mikrofonem, pozostaje to, że klient ma je na własność. Może więc korzystać,
w dopasowanym dla siebie czasie,
z programów utrwalających efekty treningu słuchowego i terapii aktywnej, nawet po zakończeniu etapów indywidualnych, które realizowane były
 z TalksUp®. 

Tomatis Infinite

Zestaw specjalisty (TalksUp®) ze słuchawkami do terapii indywidualnej

Co zawiera zestaw Infinite?

■ NA POCZĄTEK PROGRAM PRZYGOTOWAWCZY „WARM-UP”

To program rozplanowany na 7 dni po 30 minut słuchania dziennie, który umożliwia oswojenie się ze stymulacją jeszcze przed rozpoczęciem indywidualnych sesji (przed skorzystaniem
z badania TLT 
w Gabinecie). Ten program daje styczność z Metodą Tomatisa® przed przystąpieniem do zasadniczego treningu słuchowego.

■ PROGRAMY KONSOLIDUJĄCE „FOLLOW-UP 1” I „FOLLOW-UP 2”

Oba programy, rozplanowane na 15 dni po 30 minut słuchania dziennie, pozwolą na utrwalenie efektów indywidualnego treningu uwagi słuchowej w przerwach między sesjami, jak również po zakończeniu całego cyklu. Program Follow-Up 1 ma działanie relaksacyjne, a Follow-Up 2 – dynamizujące. Programy utrwalające można rozłożyć na okres 21 dni, co pozwala zaplanować przerwy w słuchaniu. Cykle słuchania programów konsolidujących rozplanowuję w oparciu o przebieg
i efekty treningu/terapii.

Jeśli nie zdecydujesz się na osobiste słuchawki Infinite, to oczywiście możesz korzystać na czas indywidualnych sesji
z najnowszej generacji słuchawek wypożyczonych w Gabinecie.

Jeśli  chcesz posiadać osobisty zestaw: słuchawki + mikrofon Infinite, to zostanie on bezpośrednio wysłany na adres, który podasz do doręczenia. Dodatkowo składając zamówienie, na adres e-mail otrzymasz od Tomatis Development S.A. bon wartościowy/ rabat, który zrealizujesz w Gabinecie.

Zamawiając słuchawki bezpośrednio przez stronę internetową, otrzymujesz automatyczną wiadomość
e-mail, aby aktywować kupon rabatowy w wysokości (50 EUR), który zostanie odliczony od opłaty za sesję Tomatisa® w Gabinecie. To jest automatyczna wiadomość e-mail wysyłana po wysłaniu zamówienia.

Zestaw Infinite® można zakupić korzystając z linku prowadzącego do strony <Słuchawki Tomatis® Infinite
i akcesoria – INFINITE
>

Voucher można także otrzymać  poprzez ten link 

https://voucher.tomatis.com/en/verification

Broszura informacyjna i instrukcja obsługi Infinite dołączona do słuchawek

Jesteś zainteresowany?

Poznaj swój Profil Uwagi Słuchowej

Kategorie
Uncategorized

Gotowość szkolna

dysleksja

Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły?

Kiedy dziecko zbliża się do końca swojej przedszkolnej edukacji, jako rodzice coraz częściej spotykamy się z terminem „gotowość szkolna”,
lub „dojrzałość do obowiązku szkolnego”.
W praktyce rodzice najczęściej utożsamiają gotowość szkolną
z umiejętnościami, które pomogą dziecku w nauce pisania, czytania
i liczenia. W aspekcie gotowości szkolnej ważna jest dojrzałość fizyczna
i umysłowa dziecka, które obserwujemy podczas działań manualnych
i sprawnościowych. Dziecko powinno również w swoim rozwoju przedszkolnym zdobyć wiedzę
o otaczającym go świecie, a także rozwinąć na odpowiednim poziomie swoją percepcję wzrokową
i słuchową oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Kolejnym aspektem gotowości szkolnej jest dojrzałość społeczno-emocjonalna dziecka, którą możemy obserwować w relacjach z bliskimi oraz w większej grupie, np. w relacjach z równieśnikami w przedszkolu. Warto jest porozmawiać z opiekunami w przedszkolu. Ciocie, które na codzień zajmują się dzieckiem są cennym źródłem wiedzy o funkcjonowaniu naszego dziecka, wtedy gdy nie ma
w pobliżu rodzica. Z takiej rozmowy dowiemy się jak nasza pociecha nawiązuje relacje, w jaki sposób radzi sobie
w nowych sytuacjach, z sukcesami czy niepowodzeniami. Pamiętajmy,
że jako rodzice możemy podejmować różne działania wychowawcze, które sprzyjają szybszemu dojrzewaniu zdolności i umiejętności dziecka,
a redukować działania, które być może hamują osiąganie coraz większej sprawności samodzielności.

Czy moje dziecko rozwija się prawidłowo?

Nie zawsze możemy określić, dlaczego dziecko nie posiadło umiejętności, którymi jego rówieśnicy już się posługują, lub które powinny rozwinąć się na danym etapie rozwoju. Szybki rozwój narzędzi testowych i technologii daje nam jednak możliwości w postaci złożonych narzędzi, które pozwalają zrozumieć całościowo rozwój dziecka, tak aby dobrać metody terapeutyczne, które zidentyfikują problem i zapewnią szerokie spectrum działania, które jak najlepiej zaadresuje problem i pozwoli dobrać aktywności, trening czy terapię, która przyniesie najlepsze efekty.

Liczne badania potwierdzają, że istnieją podstawowe zmiany fizjologiczne, które powinny zaistnieć w trakcie pierwszych 7 lat życia dziecka. To one gwarantują, że dziecko będzie miało dostęp do pełni zdrowia psychicznego na kanwie, którego rozwijają się umiejętności, które należy utrzymać i rozwijać przez całe życie szkolne.

Aby nauka szkolna przebiegała dobrze i była efektywna, w wieku 8 lat dziecko powinno mieć rozwiniętą:

  • Dużą motorykę
  • Umiejętność kontrolowania postawy swojego ciała
  • Sprawność w przekraczaniu linii środka, jak również ukształtowaną lateralizację, czyli preferencje wykonywania czynności prawą lub lewą strona ciała

W zakresie przetwarzania słuchowego i postrzegania:

  • Dobrze rozwinięte przetwarzanie dźwięków, dobre ich słyszenie, rozumienie, interpretowanie dźwięków mowy, które jest związane zarówno z dobrym przetwarzaniem mowy słyszanej,
    w komunikacji, w klasie lekcyjnej, rozumieniem nauczyciela
  • Rozwinięte postrzeganie/ przetwarzanie wzrokowe, które jest niezbędne w procesie czytania oraz pisania: a) Obuoczne widzenie
    b) Kognitywne widzenie, które pozwala, widzieć wzorce w umyśle, w poszukiwaniu znaczenia, obracanie figur geometrycznych w głowie, oraz czytanie dla zrozumienia oraz wyobraźnię, widzenie tego o czym czyta w umyśle.

Warto sprawdzić

Diagnoza słuchowa dla dziecka