Kategorie
Forbrain Infinite Metoda Tomatisa

Jak wzmocnić wypracowane efekty treningu Tomatisa

Metoda Tomatisa

Trening pomiędzy etapami treningu terapeutycznego Tomatisa oraz po jego zakończeniu

 • Tomatis® Infinite: narzędzie do indywidualnego treningu uwagi słuchowej
Tomatis® Infinite to osobiste słuchawki do Metody Tomatisa® które można nabyć do osobistego użytku.  Zostały one zaprojektowane przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A., do użytkowania przed, w trakcie i po zakończeniu treningu. Stosowane są głównie wraz z TalksUp® w ramach zindywidualizowanych sesji słuchowych. Ponadto, słuchawki zawierają 3 wbudowane programy uniwersalne: program przygotowawczy, „Warm-up”, którego głównym celem jest wprowadzenie do muzyki i parametrów Metody Tomatisa®, oraz 2 programy utrwalające, zwane „Follow-up”. Te ostatnie pełnią rolę uzupełniającą w stosunku do pracy z TalksUp® i utrwalają efekty indywidualnych programów. Słuchawki Tomatis® Infinite umożliwiają również pracę na pętli słuchowo-głosowej. W tym zakresie oferują te same funkcje, co Forbrain®. Główna różnica polega na tym, że Forbrain® transmituje dźwięk jedynie poprzez przewodnictwo kostne, podczas gdy Tomatis® Infinite transmituje dźwięk poprzez przewodnictwo kostne ORAZ powietrzne. Dołączony mikrofon, wspiera trening głosowy drogą powietrzną.
 
 • Forbrain®: działanie ukierunkowane na pętlę słuchowo-głosową
Słuchawki Forbrain® działają przy wykorzystaniu pętli słuchowo-głosowej. Nie zawierają wstępnie nagranych programów i przekazują dźwięk jedynie za pomocą przewodnictwa kostnego. Słuchawki te nie są zatem narzędziem, które umożliwią  przeprowadzenie całkowicie spersonalizowango treningu słuchowego. Ich ustawienia są „uniwersalne”. Słuchawki Forbrain® 
 
 • Soundsory®: trening sensoryczno-motoryczny
Słuchawki Soundsory® działają głównie na układ przedsionkowy i czuciowo-ruchowy. Zawierają  jeden program, a jego żywa muzyka sprawia, że ciało chce się poruszać i podążać za jej rytmem. Ich działanie jest znacznie łagodniejsze niż działanie Metody Tomatisa® i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia pełnego treningu Tomatisa®. Słuchawki Soundsory® to 30 minut słuchania muzyki dziennie + 5 min słuchania połączonego z konkretnymi ćwiczeniami ruchowymi.
 
Masz pytania, zapraszam do kontaktu.

Popraw komunikację i uwagę słuchową

Kategorie
Głos i mowa Metoda Tomatisa

Czynniki powodujące zaburzenia słyszenia i mowy

Metoda Tomatisa

Czynniki ryzyka wpływające na problemy ze słuchaniem i mową

Na podstawie wielu lat badań udało się poznać kluczowe czynniki ryzyka, które często obserwuje się u dzieci mających problem z przetwarzaniem słuchowym:
 • W okresie prenatalnym: infekcje wirusowe, kontakt z substancjami toksycznymi. 
 • Podczas porodu: niedotlenienie i urazy mechaniczne.
  W późniejszym okresie:
 • nawracające wysiękowe zapalenia ucha środkowego, nadmierna stymulacja bodźcami słuchowymi, 
 • niedotlenienie w czasie snu z powodu przerośniętego migdałka gardłowego, 
 • wady słuchu, których leczenie nie przebiegło prawidłowo,
 • predyspozycje genetyczne, w szczególności związane z opóźnionym lub zaburzonym dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego.

Lista ta jest otwarta. Nie znamy wszystkich przyczyn, które mogą powodować kłopoty z przetwarzaniem słuchowym. Wiemy jednak, że czasowe problemy z rozumieniem mowy w szumie czy lekki niedosłuch mogą pojawić się chociażby na skutek przebywania w zbyt głośnym otoczeniu. Dlatego tak ważna jest znajomość problemów, które może wywoływać nieprawidłowa współpraca układu słuchowego z mózgiem i aparatem mowy. To pozwoli szybko reagować i wykonać odpowiednie testy przetwarzania słuchowego, które pokażą wyraźnie problematyczny obszar.

Popraw komunikację i uwagę słuchową

Kategorie
Metoda Tomatisa

Dwie drogi słyszenia powietrzne i kostne

Metoda Tomatisa

Wibracje dźwięku

Celem Metody Tomatisa® jest przywrócenie prawidłowego poziomu uwagi słuchowej, czyli rozwinięcie uważnego używania słuchu. Uważne słuchanie odpowiada za zdolność uczenia się i komunikowania. Jest kluczowe dla procesów związanych z motoryką ciała, komunikowaniem się zdolnościami poznawczymi. Dobrze rozwinięte słuchanie, to również rozumienie i zapamiętywanie bez zniekształceń powodowanych przez emocje.

Dźwięk to rodzaj wibracji. Gdy rozchodzi się w powietrzu, mówimy o przewodnictwie powietrznym. Jeszcze szybciej, niż drogą powietrzną  dźwięki rozchodzą się przez kości ludzkiego ciała —wówczas mówimy o przewodnictwie kostnym. Już 18-tygodniowy płód jest w stanie słyszeć. Słyszy przede wszystkim głos matki, który dociera do niego drogą kostną, przez kości kręgosłupa. Dlatego też, jak udowodniono, noworodek w parę godzin po urodzeniu reaguje bardziej na głos matki niż na głos obcej osoby. Płód, a później dziecko, stopniowo przyswaja słuchowo wszystkie cechy głosu matki: barwę, natężenie, rytm… Jest to dla niego podstawowe źródło stymulacji sensorycznej. Rejestruje również emocje zawarte w tym głosie. Spróbuj zasłonić uszy i mówić normalnym głosem. Świetnie słyszysz swój glos, gdyż rozchodzi się on głównie za pośrednictwem kości czaszki. Zacznij mówić głośniej, a poczujesz drgania w całym ciele. Podczas seansów słuchowych Metody Tomatisa® muzyka przekazywana jest przez słuchawki zarówno drogą przewodnictwa powietrznego, jak i kostnego. Muzyka dociera do przewodu słuchowego przez słuchawki umieszczone na obu uszach oraz za pośrednictwem wibracji oddziałujących na górną część głowy. Dzięki specyficznym ustawieniom programu dźwięk może rozchodzić się najpierw przez kości czaszki. W ten sposób, jeśli słyszenie jest zaburzone, układ słuchowy w naturalny sposób przygotowuje się do odbioru dźwięku drogą powietrzną. To podwójne przekazywanie dźwięku z zastosowaniem pewnego odstępu w czasie pozwala nauczyć mózg prawidłowej analizy dźwiękowego komunikatu sensorycznego. 

Specjalista Metody Tomatisa® może tym samym dostosować przekaz dźwięku tak, aby najpierw dochodził on drogą kostną, a dopiero później drogą powietrzną. W ten sposób układ słuchowy zostaje przygotowany na stymulację dźwiękową drogą powietrzną. Mózg otrzymuje drogą kostną ostrzeżenie o nadchodzącym dźwięku, co ułatwia analizę informacji dźwiękowych.

Podczas realizacji programu Metody Tomatisa® odstęp czasowy między przekazywaniem dźwięku drogą kostną i powietrzną jest stopniowo redukowany. Dźwięki przesyłane są w sekwencjach, których mózg nie może się wyuczyć, co sprawia, że utrzymywany jest w ciągłym procesie zaciekawienia, dzięki czemu stymulowana jest  uwaga słuchowa. Uwaga słuchowa dostraja się do wykrywania nawet najmniejszych zmian częstotliwości i głośności dźwięków, co bezpośrednio pozytywnie wpływa na proces komunikacji słownej i rozumienia sensu słów przekazywanych przez osoby, z którymi rozmawiamy.

Po raz pierwszy przewodnictwo kostne zostało zastosowane w słuchawkach Tomatisa® w latach 80. Obecnie to rozwiązanie techniczne jest stosowane w przemyśle medycznym (implanty ślimakowe), zbrojeniowym (słuchawki stosowane podczas interwencji w terenie) i rozrywce (gry komputerowe, Google Glass®).

Popraw komunikację i uwagę słuchową

Kategorie
Infinite Metoda Tomatisa

Zalety słuchawek Infinite

Metoda Tomatisa

Słuchawki Tomatis® Infinite

Zostały zaprojektowane do użytku
z urządzeniem TalksUp® podczas indywidualnych sesji,
a dodatkowo wyposażone zostały  w program wprowadzający
i nagrania uzupełniające mające na celu wzmocnienie oraz utrwalenie efektów treningu słuchowego. Infinite to oryginalne słuchawki osobiste do Stosowania Metody Tomatisa®, wprowadzone do użytku
w 2021 roku, w odpowiedzi na potrzebę zadbania o większą dostępność Metody.

Stanowią one alternatywę dla słuchawek wypożyczanych w Gabinecie, jednocześnie nie odbiegają standardem od słuchawek, z których korzystamy w naszym Gabinecie (warto zwrócić uwagę na to, że wiele gabinetów na rynku korzysta niestety z przestarzałego sprzętu, którego należy unikać). Zestaw Infinite klient może uruchomić jeszcze przed pierwszym spotkaniem ze specjalistą i badaniem przetwarzania słuchowego. Daje to możliwość doświadczenia efektu tzw. bramkowania, który jest jednym z ważnych parametrów Metody, jeszcze przed wizytą w Gabinecie oraz stanowi przygotowanie do treningu/ terapii indywidualnie zaplanowanej.

Czym różnią się słuchawki Tomatis® Infinite od zwykłych słuchawek?

Przede wszystkim jest bardzo duża różnica techniczna – słuchawki Tomatis® Infinite zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w Metodzie Tomatisa® (przewodnictwo kostne, feedback głosowy, filtr dynamiczny, lateralizacja oraz wiele ważnych parametrów niezbędnych do skutecznej terapii). W programach Metody Tomatisa® nie jest możliwe korzystanie ze zwykłych słuchawek. Z kolei słuchawki Tomatis® Infinite nie nadają się do zwykłego słuchania muzyki czy do korzystania z innych programów stymulacji dźwiękowej.

Czy Infinite może zastąpić terapię ze wsparciem specjalisty?

sluchawki infiniteZestaw Infinite (słuchawki + mikrofon) nie zastępuje Metody Tomatisa realizowanej pod opieką specjalisty, ponieważ zestaw zawiera uniwersalne programy muzyczne. Dopiero poprzez podłączenie do nich urządzenia specjalisty, TalksUp® i mikrofonu przewodowego (używanego w fazie aktywnej)
z indywidualnie przygotowanymi ścieżkami dźwiękowymi, Infinite pozwala na pełne skorzystanie
z Metody. Wynika to z tego, że podstawą do przygotowania ścieżek dźwiękowych przez specjalistę, jest badanie przetwarzania słuchowego przeprowadzone w Gabinecie wraz z pogłębioną rozmową na temat celów rozwojowych klienta i rozpoznaniem jego trudności. Dopiero terapia zaplanowana przez specjalistę dotyka sedna problemów i wyzwań klienta. Natomiast dużą zaletą osobistych słuchawek
z mikrofonem, pozostaje to, że klient ma je na własność. Może więc korzystać,
w dopasowanym dla siebie czasie,
z programów utrwalających efekty treningu słuchowego i terapii aktywnej, nawet po zakończeniu etapów indywidualnych, które realizowane były
 z TalksUp®. 

Tomatis Infinite

Zestaw specjalisty (TalksUp®) ze słuchawkami do terapii indywidualnej

Co zawiera zestaw Infinite?

■ NA POCZĄTEK PROGRAM PRZYGOTOWAWCZY „WARM-UP”

To program rozplanowany na 7 dni po 30 minut słuchania dziennie, który umożliwia oswojenie się ze stymulacją jeszcze przed rozpoczęciem indywidualnych sesji (przed skorzystaniem
z badania TLT 
w Gabinecie). Ten program daje styczność z Metodą Tomatisa® przed przystąpieniem do zasadniczego treningu słuchowego.

■ PROGRAMY KONSOLIDUJĄCE „FOLLOW-UP 1” I „FOLLOW-UP 2”

Oba programy, rozplanowane na 15 dni po 30 minut słuchania dziennie, pozwolą na utrwalenie efektów indywidualnego treningu uwagi słuchowej w przerwach między sesjami, jak również po zakończeniu całego cyklu. Program Follow-Up 1 ma działanie relaksacyjne, a Follow-Up 2 – dynamizujące. Programy utrwalające można rozłożyć na okres 21 dni, co pozwala zaplanować przerwy w słuchaniu. Cykle słuchania programów konsolidujących rozplanowuję w oparciu o przebieg
i efekty treningu/terapii.

Jeśli nie zdecydujesz się na osobiste słuchawki Infinite, to oczywiście możesz korzystać na czas indywidualnych sesji
z najnowszej generacji słuchawek wypożyczonych w Gabinecie.

Jeśli  chcesz posiadać osobisty zestaw: słuchawki + mikrofon Infinite, to zostanie on bezpośrednio wysłany na adres, który podasz do doręczenia. Dodatkowo składając zamówienie, na adres e-mail otrzymasz od Tomatis Development S.A. bon wartościowy/ rabat, który zrealizujesz w Gabinecie.

Zamawiając słuchawki bezpośrednio przez stronę internetową, otrzymujesz automatyczną wiadomość
e-mail, aby aktywować kupon rabatowy w wysokości (50 EUR), który zostanie odliczony od opłaty za sesję Tomatisa® w Gabinecie. To jest automatyczna wiadomość e-mail wysyłana po wysłaniu zamówienia.

Zestaw Infinite® można zakupić korzystając z linku prowadzącego do strony <Słuchawki Tomatis® Infinite
i akcesoria – INFINITE
>

Voucher można także otrzymać  poprzez ten link 

https://voucher.tomatis.com/en/verification

Broszura informacyjna i instrukcja obsługi Infinite dołączona do słuchawek

Jesteś zainteresowany?

Poznaj swój Profil Uwagi Słuchowej