Kategorie
Metoda Tomatisa i Uwaga słuchowa

Jaka jest relacja między uchem, a głosem

Metoda Tomatisa i Uwaga słuchowa

I „Głos jest pod kontrolą słuchu”.

„Głos zawiera tyko te częstotliwości harmoniczne, które jesteśmy w stanie usłyszeć – głos jest pod kontrolą słuchu”.
Zjawisko to, odkryte przez Tomatisa już na początku lat 50-tych zostało potwierdzone przez badania psychofizjologa, Raula Hussona. Polegały one na badaniu częstotliwości głosu osób, które mówiły do mikrofonu i słyszały swoje głosy przefiltrowane tak, że nie słyszały wszystkich częstotliwości. Wyniki badań przedstawił francuskiej Akademii Nauk w marcu 1957 i nazwał tę regułę „Efektem Tomatisa”.

II „Jeśli uszkodzony słuch ma możliwość usłyszeć utracone częstotliwości są one natychmiast i nieświadomie przywracane w emisji głosu.”

To odkrycie zostało przedstawione również przez Hussona w czerwcu 1957 roku na podstawie badania głosu osób przed i po wykorzystaniu Elektronicznego Ucha, które w sposób praktyczny wykorzystuje „efekt Tomatisa”.

III Stymulacja słuchowa prowadzona przez dłuższy czas powoduje trwałą poprawę zdolności słuchania i, w konsekwencji polepszenie jakości własnego głosu.

W 1958 r. Alfred Tomatis zaprezentował pierwsze urządzenie do prowadzenia treningu słuchowego podczas Wystawy Światowej w Brukseli. Otrzymał wtedy za ten wynalazek złoty medal w dziedzinie badań naukowych. Od tego czasu terapia jest systematycznie udoskonalana o najnowsze wyniki badań i odkrycia w dziedzinie Audio-Psycho-Fonologii.

Jesteś zainteresowany?

Poznaj swój Profil Uwagi Słuchowej

Kategorie
Metoda Tomatisa i Uwaga słuchowa

Słyszysz czy słuchasz?

Metoda Tomatisa i Uwaga słuchowa

Słyszysz czy słuchasz?  

Uwaga słuchowa to umiejętność świadomego słuchania. Wpływa ona na to, jak postrzegamy otaczający nas świat i w jaki sposób się z nim komunikujemy. Odgrywa również kluczową rolę w rozwoju mowy i w procesie uczenia się. Uwaga słuchowa polega na przyswajaniu istotnych informacji i odsiewaniu tych nieistotnych. To pozwala nam prawidłowo funkcjonować i dostosowywać się do okoliczności. Osoby z zaburzeniami uwagi słuchowej atakowane są nadmiarem bodźców dźwiękowych. Ciężko im się skupić i wyłowić z natłoku dźwięków to, co istotne. W skrajnych przypadkach mogą się czuć atakowane przez dźwięki i reagować obronnie, zamykając się całkowicie na otoczenie.

Metoda opracowana przez doktora Tomatisa poprawia funkcjonowanie uwagi słuchowej. Słyszenie to odbiór dźwięku na poziomie fizjologicznym i jest czynnością bierną. Słuchanie jest natomiast procesem aktywnym i związane jest z uwagą słuchową.

Uwaga słuchowa składa się z wielu funkcji, które mają wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie:

·         Funkcja ochronna – tłumienie zbyt głośnych dźwięków. Gdy jest ona osłabiona mówimy
o nadwrażliwości dźwiękowej. Przejawia się również w innych modalnościach zmysłowych, np. dotyku i nadwrażliwości dotykowej.

·         Funkcja orientacyjna – zdolność do lokalizacji źródła dźwięku. Jeśli ta funkcja jest zaburzona, trudno jest nam lokalizować źródło z którego pochodzi dźwięk i tym samym funkcjonować nawet w niewielkich grupach.

·         Selektywność – pozwala na koncentrację uwagi nie tylko na najgłośniejszym źródle dźwięku, ale również na wybranym zakresie częstotliwości, lokalizacji, należącym do określonej osoby, niezależnie od dźwięków pochodzących z otoczenia, które w danym momencie są dla nas nieistotne.

·         Analiza dźwięków mowy– zdolność do słuchania głosek mowy i ich rozróżniania, pomimo tego, że trwają one ułamki sekund. Dysfunkcje w tym obszarze są podłożem dysleksji.

·         Funkcja energetyzująca mózg– muzyka bogata w wysokie częstotliwości dodają nam energii. Osoby z depresją często mają deficyt w odbiorze wyższych częstotliwości.

·         Kontrolowanie własnej mowy, śpiewu, gry na instrumentach– funkcja, która umożliwia nam korygowanie mowy, śpiewu, gry na instrumentach w oparciu o zdolność właściwego rozpoznania i korekcji.

Diagnoza przetwarzania słuchowego

Zapraszam