Kategorie
Głos i mowa Metoda Tomatisa

Czynniki powodujące zaburzenia słyszenia i mowy

Głos i mowa

Czynniki ryzyka wpływające na problemy ze słuchaniem i mową

Na podstawie wielu lat badań udało się poznać kluczowe czynniki ryzyka, które często obserwuje się u dzieci mających problem z przetwarzaniem słuchowym:
  • W okresie prenatalnym: infekcje wirusowe, kontakt z substancjami toksycznymi. 
  • Podczas porodu: niedotlenienie i urazy mechaniczne.
    W późniejszym okresie:
  • nawracające wysiękowe zapalenia ucha środkowego, nadmierna stymulacja bodźcami słuchowymi, 
  • niedotlenienie w czasie snu z powodu przerośniętego migdałka gardłowego, 
  • wady słuchu, których leczenie nie przebiegło prawidłowo,
  • predyspozycje genetyczne, w szczególności związane z opóźnionym lub zaburzonym dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego.

Lista ta jest otwarta. Nie znamy wszystkich przyczyn, które mogą powodować kłopoty z przetwarzaniem słuchowym. Wiemy jednak, że czasowe problemy z rozumieniem mowy w szumie czy lekki niedosłuch mogą pojawić się chociażby na skutek przebywania w zbyt głośnym otoczeniu. Dlatego tak ważna jest znajomość problemów, które może wywoływać nieprawidłowa współpraca układu słuchowego z mózgiem i aparatem mowy. To pozwoli szybko reagować i wykonać odpowiednie testy przetwarzania słuchowego, które pokażą wyraźnie problematyczny obszar.

Popraw komunikację i uwagę słuchową

Kategorie
Głos i mowa Metoda Tomatisa Glos i mowa

Wyraźny głos i mowa

Głos i mowa

W jaki sposób słyszenie wpływa na mowę?

Sposób w jaki słyszymy swój głos ma bezpośredni wpływa na zdolności uczenia się oraz komunikowania. Wyrazisty i dynamiczny głos, wzmacnia funkcje słuchowe i działa jak bateria dla mózgu. Własny głos jest wspaniałym narzędziem w codziennym życiu, które bezpośrednio i ciągle oddziaływuje na nasze zdolności i samopoczucie.

Ucho jest wyjątkowym organem, który staje się sprawny już w połowie ciąży i rozpoczyna integrację wielu funkcji sensorycznych jeszcze przed narodzeniem dziecka.

Przebieg ciąży ma  niezwykle istotny wpływ na rozwój poprawnego słyszenia,

które rozpoczyna się na wczesnym etapie rozwoju w łonie mamy. Głos i aparat mowy są wzajemnie od siebie zależne. Ucho, któremu przywróci się umiejętność słyszenia poprawnie częstotliwości dźwięku, które były zablokowane, natychmiast i nieświadomie daje impuls do przywrócenia i rozwoju jakości głosu oraz mowy. Na skutek ćwiczenia mięśni ucha środkowego podczas treningów słuchowych, poprawia się klarowność wypowiadanych słów, tempo, rytm oraz na jakości zyskuje melodia języka. Kiedy ucho zaczyna poprawnie przetwarzać bodźce słuchowe, zmienia się napięcie mięśni ucha i ich reakcje na docierające dźwięki. Mózg zyskuje dodatkowe bodźce, które zaczynają docierać w sposób harmonijny i niezakłócony. Dzięki temu dziecko lub osoba dorosła zaczyna słyszeć świat od nowa, bez zakłóceń. Przestaje wkładać nadmierny wysiłek w zrozumienie otoczenia, tym samym poprawia się koncentracja. Zaczyna właściwie rozumieć, interpretować i odpowiadać na komunikaty płynące z zewnątrz. Jednocześnie zaczyna poprawnie formułować swoje myśli, ponieważ zyskanie dostępu do nowych częstotliwości słuchania i częstotliwości głosu, sprawia, że mózg tworzy nowe połączenia neuronalne, które aktywizują procesy uczenia się.

Popraw komunikację i uwagę słuchową